Σύνδρομο Asperger

Παρόλο που το Σύνδρομο Asperger αφαιρέθηκε σαν διάγνωση από το DSM-V (2013), ο όρος συνεχίζει να χρησιμοποιείται έστω και ανεπίσημα καθώς πολλά παιδιά έχουν διαγνωστεί με το συγκεκριμένο σύνδρομο.

Το Σύνδρομο Asperger ανήκει στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή η οποία επηρεάζει την επικοινωνία, το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο καθώς και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του.

Η Lorna Wing (ψυχίατρος) περιέγραψε τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger ως:

Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα παιδί εμφανίζει κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης:

Δυσκολεύεται να ακολουθήσει κανόνες

(παιχνιδιών, ομάδας, της τάξης κ.α.)

Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει

ή να ολοκληρώσει κάτι γιατί διασπάται ή κολλάει σε λεπτομέρειες

Έχει ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον

και ασχολείται με αυτό αποκλειστικά και επαναλαμβανόμενα

Αρέσκεται σε συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες ρουτίνες

και αναστατώνεται από την αλλαγή του προγράμματος

Επιζητά την απομόνωση

Έχει έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις

Είναι αδέξιο

Δυσκολεύεται να κατανοήσει

«κρυφά νοήματα», χιούμορ ή μεταφορικό λόγο

Δυσκολεύεται να κατανοήσει

τα συναισθήματα των άλλων

Υπάρχουν αισθητηριακές δυσκολίες

(έντονη δυσανεξία σε ήχους, υφές, γεύσεις)

Δυσκολεύεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση

photo-asperger1