Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων απευθύνονται σε παιδιά με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, δυσκολίες στην διαμόρφωση φιλικών σχέσεων καθώς και σε παιδιά που δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν κοινωνικούς κανόνες και συμπεριφορές.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε μικρές ομάδες (3-4 παιδιών) ανάλογα με το ηλικιακό τους επίπεδο και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.