Ειδικό Ψυχοπαιδαγωγικό

Το ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν κατακτήσει έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξη στο σχολικό πλαίσιο.

Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η σχολική ετοιμότητα του παιδιού. Κάθε πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού. ​