Αυτισμός

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.)

Ο αυτισμός, - Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αποτελεί μια νευροψυχιατρική διαταραχή, η οποία εμποδίζει ή δυσκολεύει την ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω εξέλιξη του παιδιού.

Σύμφωνα με το DSM-V (2013) τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί μέχρι την ηλικία των 3 ετών, όμως ενδείξεις  εμφανίζονται ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία. Γι αυτό πολλές φορές η διάγνωση μπορεί να γίνει γύρω ή μετά το δεύτερο χρόνο ζωής του παιδιού.

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) κατά το DSM-V είναι μια διαγνωστική κατηγορία με τρείς υποκατηγορίες:

δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία - προσαρμογή
αξιοσημείωτες δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία - προσαρμογή
σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία - προσαρμογή

Ο αυτισμός επηρεάζει σφαιρικά όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων και ιδιαίτερα μεγάλη διακύμανση ως προς τη βαρύτητα του. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών με αυτισμό παρουσιάζει και  νοητική στέρηση με αποτέλεσμα τα επικοινωνιακά και κοινωνικά ελλείμματα να είναι ακόμα σημαντικότερα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες έρευνες τα πρώτα σημάδια για την εκδήλωση του αυτισμού μπορεί να είναι εμφανή ακόμα και από την ηλικία των 6 μηνών. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη της παρέμβασης. Γι’ αυτό εάν σε κάποιο παιδί βρεφικής ηλικίας (6 μηνών και άνω) παρατηρούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά, θα ήταν χρήσιμο να ζητήσουν οι γονείς τη γνώμη κάποιου ειδικού.

Απουσία χαμόγελου 

σε ανταπόκριση χαμόγελου από άλλους

Απουσία ανταπόκρισης 

όταν καλείται με το όνομα του

Μειωμένο επίπεδο δραστηριότητας 

στην ηλικία των 6 μηνών που ακολουθείται από ερεθιστικότητα (αδιαφορία σε οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα).

Επίμονη εστίαση της προσοχής

σε συγκεκριμένα αντικείμενα (π.χ. φως, μουσική)

Μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση

Δυσκολία στην επικοινωνία

Ελλιπής – απουσία οπτικής επαφής 

και έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον

Απουσία εκφράσεων προσώπου 

(κριτήριο για παιδιά 12 μηνών και άνω)

Χαμηλότερο επίπεδο κατανόησης

και λεκτικής έκφρασης (κριτήριο για παιδιά 12 μηνών και άνω)
photo-autismos2