Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι οι δυσκολίες εκείνες οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης σε όλες τις εκφάνσεις της, όπως η ανάγνωση, η σύνθεση γραπτής έκφρασης, η ορθογραφία, η τέλεση μαθηματικών πράξεων, η κατανόηση κειμένου.​

Κατηγορίες ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι:

Δυσλεξία

Είναι δυσκολία βιολογικής προέλευσης που επηρεάζει τους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας. Επίσης μπορεί να επηρεάσει την αριθμητική ικανότητα, τις κινητικές δεξιότητες, τον προφορικό λόγο, την επεξεργασία πληροφοριών, τη μνήμη και τις οργανωτικές δεξιότητες

Διαταραχή της ανάγνωσης

Είναι όταν υπάρχει δυσκολία στην κατάκτηση ρυθμού ανάγνωσης που απαιτεί η τάξη φοίτησης.
mathisiako

Δυσγραφία – Δυσορθογραφία

Είναι όταν οι δυσκολίες εστιάζονται στον γραπτό λόγο (ορθογραφία, αργή γραφή, δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας)

Δυσαριθμησία

Είναι όταν η μαθηματική σκέψη και οι μαθηματικές έννοιες είναι σημαντικά αποκλίνουσες του αναμενόμενου για την τάξη φοίτησης

Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αξιολογηθούν από ειδικούς

- Αντιστροφή γραμμάτων (3 αντί για ε)

- Παράλειψη – προσθήκη γραμμάτων

- Δυσκολία στην παραγωγή και οργάνωση του γραπτού λόγου

- Καθρεφτική γραφή

- Δεν τονίζει τα κείμενα

- Δεν χωρίζει τις λέξεις

- Ορθογραφικά λάθη αν και γνωρίζει τους κανόνες
- Αργή ανάγνωση με κομπιάσματα

- Καθρεφτική ανάγνωση

- Αντικαταστάσεις λέξεων με άλλες παρεμφερείς (τηλέφωνο αντί για τηλεόραση)

- Παράλειψη συλλαβών – λέξεων

- Δυσκολία στην κατανόηση ενός κειμένου


- Δυσκολία στο να μάθει τις μέρες, τους μήνες, την ώρα

- Δυσκολία στον χρονικό και χωρικό προσανατολισμό

- Δυσκολία στην αντίληψη ποσοτήτων και μεγεθών

- Δυσκολία στην διάκριση αριθμητικών συμβόλων

- Δυσκολία στο διαχωρισμό του αριστερά-δεξιά

- Δυσκολία στην επιλογή πράξης για την επίλυση προβλήματος

- Δυσκολία στην εκμάθηση των μαθηματικών πράξεων
- Δυσκολία στον να οργανώνεται σε σχολικές ή μη δραστηριότητες (ξεχνάει τα βιβλία του, τα παιχνίδια του κ.ο.κ.)