Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις Διαταραχές της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής) και του προφορικού λόγου σε παιδιά και εφήβους.

Διαταραχές Λόγου

Είναι όταν εμφανίζονται προβλήματα στη γραμματική, το λεξιλόγιο και το συντακτικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην κατανόηση του προφορικού λόγου και την έκφραση.
- Δυσκολεύεται να καταλάβει τον προφορικό λόγο

- Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες

- Δυσκολεύεται στην οργάνωση της σκέψης του
- Δυσκολεύεται να δημιουργήσει ολοκληρωμένη πρόταση

- Δυσκολεύεται να βρει τη σωστή λέξη

- Έχει λεξιλόγιο κατώτερο της χρονολογικής του ηλικίας

- Χρησιμοποιεί τους γραμματικούς τύπους (χρόνους, γένη) λανθασμένα

Καθυστέρηση Λόγου

Eίναι όταν καθυστερεί να αναπτυχθεί ο λόγος του παιδιού αντίστοιχα της χρονολογικής του ηλικίας, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται γενικότερα οι τομείς της ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά:

Προβλήματα Ροής Λόγου - Τραυλισμός

Είναι μια σύνθετη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από διακοπτόμενη ροή ομιλίας λόγω ακούσιων και επαναλαμβανόμενων κολλημάτων. Χαρακτηριστικά:

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζει τα παιδιά των οποίων η γλωσσική ανάπτυξη δεν είναι ανάλογη με την ηλικία τους, χωρίς όμως να συνυπάρχουν άλλοι παράγοντες. Χαρακτηριστικά: