Παιδοψυχιατρική Παρέμβαση

Κέντρο Ημέρας

Ο Παιδοψυχίατρος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό των θεραπευτικών προγραμμάτων του κάθε παιδιού σε συνεργασία με τους θεραπευτές που το παρακολουθούν.

Παράλληλα είναι εκείνος που συμβουλεύει, βοηθά  και καθοδηγεί τους γονείς –μαζί με τη θεραπευτική ομάδα- για την αναγνώριση αποδοχή, υποστήριξη και αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στην καθημερινότητα προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξέλιξη κ πρόοδος του κάθε παιδιού. Επίσης είναι ο αρμόδιος για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Απογευματινό Πρόγραμμα

Ο Παιδοψυχίατρος είναι εκείνος που λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά στους γονείς όταν αυτό είναι επιθυμητό ή κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη λειτουργία της οικογένειας.

Παράλληλα είναι εκείνος που παρέχει παιδοψυχιατρική διάγνωση και εκτίμηση σε παιδιά προκειμένου να ακολουθούσουν το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.