Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος ερμηνεύει και οργανώνει τα εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα (αφή, ήχο, όραση κ.α.).

Όταν έχουμε δυσκολία στην επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων μιλάμε για δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Χαρακτηριστικά Δυσλειτουργίας της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Στο Κέντρο μας υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του προγράμματος.