ΔΕΠ-Υ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), είναι μια διαταραχή οργανικής αιτιολογίας.
Με ΔΕΠ-Υ μπορεί να χαρακτηριστούν τα παιδιά εκείνα τα οποία εκδηλώνουν συμπτώματα απροσεξίαςυπερκινητικότητας και παρορμητικότητας με αποτέλεσμα να εμφανίζουν περιορισμένες ικανότητες συγκέντρωσης και προσοχής.

Βάσει του DSM-IV-TR (2000) γίνεται αναφορά σε 2 τύπους παιδιών:

  • Στη διάγνωση ΔΕΠ με προεξάρχοντα τον απρόσεκτο τύπο
  • Στη διάγνωση ΔΕΠ με προεξάρχοντα τον υπερκινητικό παρορμητικό τύπο.

Απροσεξία

Συχνά αποτυγχάνει να συγκεντρώσει τη προσοχή

σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, ή άλλες δραστηριότητες

Συχνά δυσκολεύεται

να διατηρήσει την προσοχή σε δραστηριότητες ή σε παιχνίδι

Συχνά φαίνεται να μην ακούει

όταν του απευθύνεται ο λόγος

Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες

και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες ή άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι

Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει

δουλειές και δραστηριότητες

Συχνά αποφεύγει, ή δείχνει απροθυμία

να εμπλακεί σε δραστηριότητες που απαιτούν σταθερή και διαρκή πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία)

Συχνά χάνει αντικείμενα

Συχνά η προσοχή του διασπάται

εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα

Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

photo-depy3

Υπερκινητικότητα - Παρορμητικότητα

photo-depy

Συχνά κινεί νευρικά

τα χέρια και τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του

Συχνά σηκώνεται από τη θέση του

στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο σημείο

Συχνά τρέχει, σκαρφαλώνει και στριφογυρίζει

με τρόπο που δεν ταιριάζει στις περιστάσεις και σε χώρους

Συχνά δυσκολεύεται να παίζει

ή να συμμετέχει ήσυχα σε δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο του

Συχνά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ενέργεια

Συχνά μιλά πολύ και ακατάπαυστα

Συχνά απαντά απερίσκεπτα,

προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση

Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του

Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί τους άλλους