Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη εκείνη η οποία ασχολείται με τις δεξιότητες που μπορεί να εμφανίζουν δυσκολίες στους εξής τομείς της ανάπτυξης: