Μαθησιακή Αποκατάσταση

Η Μαθησιακή αποκατάσταση απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στο γενικότερο πλαίσιο της μάθησης ή είναι ήδη διαγνωσμένα με ειδική μαθησιακή δυσκολία – δυσλεξία.

Τα προγράμματα μαθησιακής αποκατάστασης είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού με στόχο την κάλυψη των κενών και την όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στην τάξη φοίτησής του.

Προκειμένου να γίνει αυτό το παιδί πρέπει να εξασκηθεί (ανάλογα με τις ανάγκες του) σε:

photo-mathisiaki-apokatastash

Δεξιότητες οργάνωσης στο χώρο και το χρόνο

Δεξιότητες ανάγνωσης

• Αναγνώριση γραμμάτων και συμπλεγμάτων σε συλλαβή, λέξη και πρόταση
• Κατανόηση κειμένου (εντοπισμός και επεξεργασία πληροφοριών)

Δεξιότητες γραπτού λόγου

• Ορθογραφία (εκμάθηση – αυτοματοποίηση ορθογραφικών κανόνων)
• Συντακτική δομή και σύνθεση προτάσεων
• Παραγωγή γραπτών κειμένων

Μαθηματικά

• Επίλυση πράξεων
• Επίλυση προβλημάτων

Δεξιότητες μελέτης

• Διαχείριση δυσκολιών που εμφανίζονται στο διάβασμα του σχολικού μαθήματος στο σπίτι