Προβλήματα Συμπεριφοράς

Τα προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί μπορεί να ποικίλλουν σε ένταση και ποιότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί το κάθε παιδί έχει το δικό του ταμπεραμέντο και γιατί παράλληλα μεγαλώνει και επηρεάζεται από διαφορετικά περιβάλλοντα (οικογενειακό, σχολικό, αθλητική ομάδα, κ.α.).

Υπάρχουν συμπεριφορές που θα πρέπει να μας προβληματίσουν όταν διαρκούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να υποχωρούν με τις παραινέσεις τον γονιών, και έχουν ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της οικογένειας και του σχολείου