Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη εκείνη η οποία ασχολείται με τις δεξιότητες που μπορεί να εμφανίζουν δυσκολίες στους εξής τομείς της ανάπτυξης: 

•  ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΣΗ (αφορά κινήσεις που για να γίνουν χρησιμοποιούνται οι μεγάλοι μύες του σώματος)

- Τρέξιμo
- Να κλωτσά και να πιάνει μπάλα (στοχευμένα)
- Ισορροπία
- Οργάνωση κινητικού συντονισμού (π.χ. να περνά εμπόδια, να ακολουθεί συνθέτες κινητικές εντολές)

ergo8erapeia-FINAL• ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

- Έλεγχος καρπού – βραχίονα
- Σύλληψη μολυβιού
- Χειρισμό ψαλιδιού
- Οπτικοκινητικό συντονισμό (π.χ. να περνά χάντρα σε κορδόνι)
- Γραφοκινητικό συντονισμό (π.χ. να ζωγραφίζει σε πλαίσιο, να αντιγράφει σχήματα)

•  ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Οπτική – ακουστική μνήμη
- Συγκέντρωση
- Οπτική αντίληψη (πώς να κάνει ένα puzzle)
- Επίλυση προβλήματος

•  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

- Ένδυση – απόδυση
- Σίτιση (πως κρατάει το κουτάλι)
- Αυτοεξυπηρέτηση 

•  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

- Κοινωνική συμπεριφορά (κανόνες παιχνιδιών)
- Ανάληψη πρωτοβουλίας
- Αυτοεκτίμηση