Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

 

Το Κέντρο Hμέρας λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 – 13:00 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική στέρηση - σύνδρομα. 


site-028ME8ODOI-teacch-FINALΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

I. Ειδικό Παιδαγωγικό

II. Λογοθεραπεία

III. Εναλλακτική Επικοινωνία (PECS, MAKATON)

IV. TEACCH

V. Εργοθεραπεία

VI. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

VII. Μουσικοθεραπεία

VIII. Ψυχοκινητική Αγωγή

 


kentro-hmeras2-FINALΠΑΡΟΧΕΣ

I. Εξωτερικό Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας

II. Εξωτερικά Προγράμματα (παιδική χαρά, σούπερ μάρκετ, κ.α.)

III. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

IV. Συμβουλευτική Γονέων

V. Ομάδες Γονέων

VI. Σχολικό Λεωφορείο

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδική (παιδαγωγικό, ψυχοκινητικό, μουσικοθεραπεία, κ.α.) και ατομική παρέμβαση (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.α.), η οποία και στα δυο πλαίσια διαμορφώνεται βάσει των εξατομικευμένων αναγκών και δυνατοτήτων του κάθε παιδιού. 

Κάθε ομάδα αποτελείται από 3-4 παιδιά έχοντας κοινό άξονα την ηλικία και το επίπεδο δεξιοτήτων. Ο κορμός του προγράμματος βασίζεται στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίοι είναι οι τομείς με τα σημαντικότερα ελλείμματα. Ταυτόχρονα το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε παιδιού στοχεύει στην βελτίωση του γνωστικού επιπέδου, την ρύθμιση αισθητηριακών δυσλειτουργιών και την επίλυση των προβλημάτων συμπεριφοράς.  Μέσα στην ομάδα η θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να είναι σφαιρική και ολοκληρωμένη, καλύπτοντας όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Τα ατομικά προγράμματα υποστηρίζουν το ομαδικό και με την άμεση συνεργασία των θεραπευτών βοηθούν στην κατάκτηση των στόχων που έχουν τεθεί για κάθε παιδί.

Μέσα από ένα εντατικό και πλήρες ημερήσιο πρόγραμμα, τα παιδιά αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορέσουν αργότερα να σταθούν και να ανταπεξέλθουν μέσα σε μεγαλύτερες ομάδες με περισσότερες απαιτήσεις (π.χ. ειδικό σχολείο, εργαστήρια, κ.α.).

 

PPJO-022kentro-hmeras-FINALΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

I. Βελτίωση επικοινωνίας 

II. Απόκτηση επικοινωνιακών εργαλείων

III. Βελτίωση συμπεριφοράς 

IV. Μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας και λειτουργικότητας

V. Απόκτηση δομής και οργάνωσης

VI. Γνωστικές δεξιότητες

VII. Αυτοεξυπηρέτηση (Εκπαίδευση Τουαλέτας, Πρόγραμμα Σίτισης)

VIII. Κοινωνικοποίηση

IX. Ένταξη σε άλλα πλαίσια