Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος ερμηνεύει και οργανώνει τα εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα (αφή, ήχο, όραση κ.α.). 

Όταν έχουμε δυσκολία στην επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων μιλάμε για δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.


012-ais8hthriakh-FINALΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

•  Δυσλειτουργία απτικού συστήματος – απτική αμυντικότητα

I. Αποφυγή σωματικής επαφής
II. Άρνηση επαφής με συγκεκριμένης υφής υλικά (ρούχα, φαγητά, άμμο, κόλλα κ.α.)
III. Έλλειψη οργάνωσης και συγκέντρωσης
IV. Υπερβολική ευαισθησία στο άγγιγμα

•  Δυσλειτουργία αιθουσαίου συστήματος (αφορά την λειτουργία του λαβύρινθου του αυτιού)

I. Δυσκολίες σε πιο έντονες κινητικές δραστηριότητες (π.χ. κούνιες, τσουλήθρες, σκαρφάλωμα)
II. Αδεξιότητα κίνησης στο χώρο

•  Δυσλειτουργία ιδιοδεκτικού συστήματος (αφορά τους μύες και τις αρθρώσεις)

I. Έλλειψη αντίληψης του σώματος στο χώρο
II. Δυσκολία στις πιο λεπτές κινήσεις (π.χ. λαβή κουταλιού, σύλληψη μολυβιού)
III. Αποφυγή νέων κινητικών δραστηριοτήτων

Στο Κέντρο μας υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του προγράμματος.

Γνωρίσματα των παιδιών με δυσλειτουργία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση