Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις Διαταραχές της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής) και του προφορικού λόγου σε παιδιά και εφήβους. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με προβλήματα όπως οι διαταραχές άρθρωσης...

Περισσότερα...

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη εκείνη η οποία ασχολείται με τις δεξιότητες που μπορεί να εμφανίζουν δυσκολίες στους εξής τομείς της ανάπτυξης:

Περισσότερα...

Μαθησιακή Αποκατάσταση

Η Μαθησιακή αποκατάσταση απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στο
γενικότερο πλαίσιο της μάθησης ή είναι ήδη διαγνωσμένα με ειδική μαθησιακή δυσκολία – δυσλεξία...

Περισσότερα...

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος ερμηνεύει και οργανώνει τα εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα (αφή, ήχο, όραση κ.α.). Όταν έχουμε δυσκολία στην επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων....

Περισσότερα...

Ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό

Το ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν κατακτήσει έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξη στο σχολικό πλαίσιο.

Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η σχολική ετοιμότητα
του παιδιού. Κάθε πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο βάσει των
αναγκών του...

Περισσότερα...

Κέντρο ημέρας για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Το Κέντρο Hμέρας λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 – 13:00 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική στέρηση - σύνδρομα. 

Περισσότερα...

Εκπαίδευση γονέων-TEACCH

Το TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) είναι ένα εκπαιδευτικό
μοντέλο που απευθύνεται σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Περισσότερα...

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά τους (συμπεριφορές, αντιδράσεις, κ.α.), προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν δίπλα τους και να τα βοηθήσουν...

Περισσότερα...

Ομάδες Γονέων

Το Κέντρο Hμέρας λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 – 13:00
και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική στέρηση - σύνδρομα. 

Περισσότερα...

Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Το Κέντρο Hμέρας λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 – 13:00 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών με διάχυτες... 

Περισσότερα...