Πρώιμη Παρέμβαση

Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς. Με ειδικό τρόπο διδάσκει τους γονείς πώς να εκπαιδεύουν οι ίδιοι τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους.

kentro-hmeras-FINALΗ πρώιμη παρέμβαση απαιτεί μια ομάδα εξειδικευμένων θεραπευτών που δίνουν πρακτικές οδηγίες που καλύπτουν όλους τους τομείς της ανάπτυξης:

•  Γνωστικός - νοητικός
•  Λόγος - Επικοινωνία
•  Συμπεριφορά
•  Κοινωνικοποίηση
•  Αυτονομία - Αυτοϋπηρέτηση

Τα βασικά πλεονεκτήματα της πρώιμης παρέμβασης είναι τα εξής:

1. Απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας.
Εκμεταλλεύεται δηλαδή την πλαστικότητα που εμφανίζει ο εγκέφαλος τα πρώτα χρόνια της ζωής με αποτέλεσμα τα παιδιά να μαθαίνουν πιο γρήγορα.

2. Χρησιμοποιεί τους γονείς σαν θεραπευτές.
Στη μικρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν καινούρια πράγματα πιο εύκολα και αποτελεσματικά όταν τους τα διδάσκουν οι γονείς τους.

3. Τα προγράμματα είναι ευέλικτα ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειας.

 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ

Στο Κέντρο μας το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης, είναι σχεδιασμένο από το επιστημονικό προσωπικό με πολλή προσοχή και φροντίδα, προκειμένου οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να έχουν το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και οι γονείς την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, καθοδήγηση και στήριξη.

Τα θεραπευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται είναι:

prwimh-parembash-FINAL

•  Ειδική αγωγή
• Λογοθεραπεία
• Εργοθεραπεία
• Αισθητηριακή ολοκλήρωση (σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα)
• Μουσικοθεραπεία
• Ψυχοκινητική αγωγή

Στην πρώιμη παρέμβαση υπάρχει η ευελιξία ότι το πρόγραμμα μπορεί να γίνεται είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε μικρές ομάδες -όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο- αλλά παράλληλα να διαμορφώνεται βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού (ακόμα και όταν το πρόγραμμα είναι ομαδικό).

Οι τομείς εκείνοι της ανάπτυξης όπου εκπαιδεύονται τα παιδιά είναι οι εξής:

• Αδρή κινητικότητα
• Λεπτή κινητικότητα
• Γνωστικές ικανότητες
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Λεκτικές δεξιότητες
• Κοινωνικές δεξιότητες
• Αυτονομία
• Λειτουργικότητα

Ο εκπαιδευτής της πρώιμης παρέμβασης βοηθά τους γονείς να διδάξουν την κάθε νέα γνώση με μικρά εύκολα βήματα δίνοντας τους την ευκαιρία να κάνουν πρακτική κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Σχεδιάζει ειδικό δελτίο δραστηριοτήτων στο οποίο καταγράφονται πρακτικές και σαφείς οδηγίες στους γονείς. Έτσι η παροχή βοήθειας προς την οικογένεια είναι ελεγχόμενη και αποτελεσματική.