Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη εκείνη η οποία ασχολείται με τις δεξιότητες που μπορεί να εμφανίζουν δυσκολίες στους εξής τομείς της ανάπτυξης:

Περισσότερα...

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις Διαταραχές της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής) και του προφορικού  λόγου σε παιδιά και εφήβους.

Περισσότερα...

Ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό

Το ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν κατακτήσει έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξη στο σχολικό πλαίσιο.

Περισσότερα...

Μαθησιακή Αποκατάσταση

Η Μαθησιακή αποκατάσταση απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στο γενικότερο πλαίσιο της μάθησης ή είναι ήδη διαγνωσμένα με ειδική μαθησιακή δυσκολία – δυσλεξία...

Περισσότερα...

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος ερμηνεύει και οργανώνει τα εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα (αφή, ήχο, όραση κ.α.)...

Περισσότερα...