Πρώιμη Παρέμβαση

Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας
με αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς.
Με ειδικό τρόπο διδάσκει τους γονείς πώς να εκπαιδεύουν οι ίδιοι τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους.

Περισσότερα...

Ομαδικά Προγράμματα

Το Κέντρο Hμέρας λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 – 13:00 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική στέρηση...

Περισσότερα...

Εκπαίδευση γονέων στο σπίτι στηριζόμενη στο TEACCH

Η 20ετης πείρα και η συναναστροφή μας με τους γονείς όλα αυτά τα χρόνια, έχει δείξει ότι στις οικογένειες...

Περισσότερα...