Σύνδρομο Asperger

Το Σύνδρομο Asperger ανήκει στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή η οποία επηρεάζει την επικοινωνία, το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο καθώς και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του.

Η Lorna Wing (ψυχίατρος) περιέγραψε τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger ως:

• Απουσία ενσυναίσθησης

• Ανώριμη – ακατάλληλη κοινωνική αλληλεπίδραση

• Μειωμένη ικανότητα δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων

• Στερεότυπος λόγος

• Φτωχή, μη λεκτική επικοινωνία

• Εμμονική προσήλωση σε συγκεκριμένα θέματα

• Αδέξιες κινήσεις


Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα παιδί εμφανίζει κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης:

• Δυσκολεύεται να ακολουθήσει κανόνες (παιχνιδιών, ομάδας, της τάξης κ.α.)

• Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει ή να ολοκληρώσει κάτι γιατί διασπάται ή κολλάει σε λεπτομέρειες

• Έχει ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον και ασχολείται με αυτό αποκλειστικά και επαναλαμβανόμενα

• Αρέσκεται σε συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες ρουτίνες και αναστατώνεται από την αλλαγή του προγράμματος

• Επιζητά την απομόνωση

• Έχει έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις

• Είναι αδέξιο

• Δυσκολεύεται να κατανοήσει «κρυφά νοήματα», χιούμορ ή μεταφορικό λόγο

• Δυσκολεύεται να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων

• Υπάρχουν αισθητηριακές δυσκολίες (έντονη δυσανεξία σε ήχους, υφές, γεύσεις)

• Δυσκολεύεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση

 

bara big