ΔΕΠ-Υ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ)

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), είναι μια διαταραχή οργανικής αιτιολογίας.
Με ΔΕΠ-Υ μπορεί να χαρακτηριστούν τα παιδιά εκείνα τα οποία εκδηλώνουν συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας με αποτέλεσμα να εμφανίζουν περιορισμένες ικανότητες συγκέντρωσης και προσοχής.

Βάσει του DSM-IV-TR (2000) γίνεται αναφορά σε 2 τύπους παιδιών:

•  Στη διάγνωση ΔΕΠ με προεξάρχοντα τον απρόσεκτο τύπο

•  Στη διάγνωση ΔΕΠ με προεξάρχοντα τον υπερκινητικό παρορμητικό τύπο.

 

Απροσεξία

I. Συχνά αποτυγχάνει να συγκεντρώσει τη προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, ή άλλες δραστηριότητες

II. Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε δραστηριότητες ή σε παιχνίδι

III. Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος.

IV. Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες ή άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι

V. Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες

VI. Συχνά αποφεύγει, ή δείχνει απροθυμία να εμπλακεί σε δραστηριότητες που απαιτούν σταθερή και διαρκή πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία)

VII. Συχνά χάνει αντικείμενα

VIII. Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα

IX. Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

 

Υπερκινητικότητα - Παρορμητικότητα

I. Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του

II. Συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο σημείο

III. Συχνά τρέχει, σκαρφαλώνει και στριφογυρίζει με τρόπο που δεν ταιριάζει στις περιστάσεις και σε χώρους

IV. Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει ήσυχα σε δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο του

V. Συχνά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ενέργεια

VI. Συχνά μιλά πολύ και ακατάπαυστα

VII. Συχνά απαντά απερίσκεπτα, προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση

VIII. Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του

IX. Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί τους άλλους

 

bara big